Om os

Høbbet A/S - ekstensivt landbrug med natur- og biodiversitetshensyn 

I 2007 valgte Bikubenfonden at bringe den hårdføre walisiske kvægrace Welsh Black til Svanninge Bjerge for at pleje områdets natur. Høbbet A/S ejer nu Welsh Black-kvæget og varetager al drift, forpagtning, græsningsaftaler, salg af kød samt salg af kvæg til græsningslaug. 

Høbbet A/S ejer og driver den ekstensive landbrugsejendom Høbbet, der består af 100 ha landbrug, skov og vådområder.  

Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 2143 0955 (hverdage mellem 8-16) eller e-mail info@hobbet.dk, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. 

 

Slagtning 

I forbindelse med naturplejen opnår vi en mindre produktion af kød. Vi lægger vægt på kort og rolig transport til slagteren.  

Slagtningen foretages af Vester Hæsinge Slagteri, der også står for udskæring og pakning af kødet.

 Se mere på www.vh-slagter.dk 

 

NYT Kødet skal hentes på         Odensevej 160     5600 Faaborg

 

Kødet sælges i forskellige pakker med både blandede udskæringer, hakket kød eller pølser. Se mere i vores shop. 

 

Jordbrug  

Jordbruget på Høbbet drives dels med afgræsning og dels med høslæt.  

Bedriften har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt, og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne