Handelsbetingelser


Generelle oplysninger

Høbbet A/S

Odensevej 160,5600 Fåborg
Etableringsår: 2013
Tlf: 21430955
CVR-nummer: 34 73 82 46

 

Betaling

På hobbet.dk kan du betale med Mobile Pay, Dankort, Visa-Dankort eller Mastercard.
Bruger du Mastercard vil der blive tillagt et gebyr fra kreditkortselskabet bag Mastercard. Du vil altid modtage en kvittering for dit køb.

Alle beløb på hobbet.dk er angivet i DKK og er inkl. moms.

Husk at udskrive din kvittering, som du skal vise, hvis du selv afhenter din bestilling.

Afhentning

Du selv afhente din bestilling hos
Odensevej 160, 5600 Faaborg

Afhentning skal ske mellem kl. 14-16  på den angivne afhentningsdato, som fremgår af din kvittering.

Husk at medbringe din kvittering for dit køb.

Ændring af bestilling

Hobbet.dk vil under normale omstændigheder, og hvis det er os muligt, gennemføre eventuelle ændringer, men da din bestilling allerede er igangsat, kan eventuelle ændringer kun gennemføres efter nærmere aftale og senest 2 hverdage inden den aftalte afhentningsdato.
 
Det er alene bestillerens ansvar at meddele ændringer af det bestilte på mail: info@hobbet.dk  eller ved at ringe på tlf. 2143 0955.
 
Hobbet.dk yder ingen erstatning eller kompensation for mangler, der skyldes manglende oplysninger i forbindelse med ændringer i det bestilte. 

Fortrydelses- og Reklamationsret

Bestillinger på hobbet.dk er ikke underlagt den almindelige fortrydelsesret (ferskvarer), men du har en lovmæssig reklamationsret på varer  bestilt hos hobbet.dk. Det er en forudsætning, at den reklamerede mangel var til stede, da du modtog varen. Du skal reklamere inden for rimelig tid, efter du har konstateret manglen.
Reklamationen skal være berettiget, og omleveringer kan ikke medføre uforholdsmæssige omkostninger for hobbet.dk.
Eventuelle klager bedes sendt til info@hobbet.dk

 

Øvrige klagemuligheder:
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via
www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@hobbet.dk

Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne udføre din ordre og udlevere varen til dig.
 
Personoplysningerne registreres hos Høbbet A/S og opbevares i henhold til Bogføringsloven i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Det er Høbbet A/S som er dataansvarlig.
Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.
 
Som registreret hos Høbbet A/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: info@hobbet.dk


Køb med kreditkort/Dankort er underlagt de generelle regler om kortbetaling. Når du anvender dit kreditkort/Dankort, opbevares dine kortoplysninger hos vores bank (lovkrav).
Alle oplysninger sendes i krypteret form direkte til banken, og det er derfor sikkert at anvende kreditkort/Dankort som betalingsmiddel samt at indtaste oplysninger på hobbet.dk

 

Vi gør opmærksom på, at der anvendes cookies og log statistik af al brugeraktivitet på hobbet.dk for aktivt at kunne sikre igangværende ordrer på hobbet.dk

Generel betingelse

Hobbet.dk forbeholder sig ret til at ændre, forandre eller opdatere disse betingelser uden forudgående varsel, og du er indforstået med at være omfattet af sådanne ændringer, forandringer eller opdateringer.

Tilskud til Pleje af græs- og naturarealer

Høbbet A/S' bedrift har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt, og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.

 

 

Handelsbetingelserne er senest opdateret februar 2022.